đào tạo Thạc sĩ

Sai phạm trong đào tạo Tiến sỹ tại Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Sai phạm trong đào tạo Tiến sỹ tại Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

VTV.vn - Các sai phạm gồm số lượng giảng viên thực tế thấp hơn báo cáo, phân công hướng dẫn không phù hợp chuyên ngành, chương trình đào tạo không đảm bảo khối lượng kiến thức.