dạy tiếng Anh

Bạn có dám bỏ việc để đi du lịch khắp Thế giới một mình?

Bạn có dám bỏ việc để đi du lịch khắp Thế giới một mình?

VTV.vn - Với nhiều người trẻ, họ mong muốn ra trường kiếm công việc ổn định và lập gia đình, nhưng nhiều người lại tự hoạch định một cuộc sống mạo hiểm hơn. Bạn có dám?