di sản tư liệu thế giới

Thư viện Anh số hóa bộ sưu tập sách khổng lồ

Thư viện Anh số hóa bộ sưu tập sách khổng lồ

VTV.vn - Tại thư viện Anh, một trong những thư viện lớn nhất thế giới với hơn 150 triệu đầu sách, công viêc số hóa cũng đã được triển khai từ nhiều năm nay.