đô thị xanh

Hợp tác công tư phát triển đô thị xanh và thông minh

Hợp tác công tư phát triển đô thị xanh và thông minh

Sáng nay (19/6) tại Hà Nội, Bộ Xây dựng Việt Nam phối hợp với Bộ Đất đai và Hạ tầng giao thông Hàn Quốc, tổ chức hội thảo "Phát triển đô thị xanh- thông minh và hợp tác công tư".