đóng cửa bến xe Lương Yên

Điều chuyển phương tiện từ bến xe Lương Yên

Điều chuyển phương tiện từ bến xe Lương Yên

VTV.vn -Sau khi bến xe Lương Yên, Hà Nội đóng cửa vào cuối tháng 7, dự kiến các phương tiện từ bến xe này sẽ được điều chuyển sang các bến xe khác tại Hà Nội theo chi tiết như sau: