dòng vốn nước ngoài

Thêm dòng vốn nước ngoài hỗ trợ vay tiêu dùng trong nước

Thêm dòng vốn nước ngoài hỗ trợ vay tiêu dùng trong nước

Sắp tới đây người tiêu dùng sẽ có thêm cơ hội tiếp cận nguồn vốn vay tiêu dùng giá rẻ, khi một công ty tài chính vừa được bổ sung dòng vốn vay hàng triệu USD từ nước ngoài.