giao dịch thương mại

Giấy phép con: Bỏ 1 điều kiện nhưng lại thêm 10

Giấy phép con: Bỏ 1 điều kiện nhưng lại thêm 10

VTV.vn - "Bỏ 1 điều kiện nhưng lại thêm 10" là cách Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TƯ nói về tiến trình cải thiện môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh tại VN.