Đề xuất quy định về giáo dục thể chất, thể thao trong nhà trường

Chính phủ-Thứ năm, ngày 26/12/2013 17:53 GMT+7

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Nghị định quy định về giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường.

Theo dự thảo, giáo dục thể chất trong các cơ sở giáo dục là hoạt động giáo dục bắt buộc. Mục tiêu của giáo dục thể chất nhằm xây dựng và hình thành các kỹ năng vận động cơ bản cho người học. Giáo dục, bảo vệ và tăng cường sức khoẻ, phát triển hài hòa về thể chất góp phần hình thành và bồi dưỡng nhân cách, đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện cho người học.

Theo dự thảo, nội dung giáo dục thể chất phải phù hợp với đặc điểm tâm, sinh lý lứa tuổi, giới tính và phải dựa trên cơ sở phân loại sức khỏe, trình độ tập luyện của người học. Chương trình giáo dục thể chất phải bảo đảm tính khoa học, tính hệ thống và tính kế thừa phù hợp theo từng bậc học, cấp học và trình độ đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết nội dung, chương trình giáo dục thể chất.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước