hàng hóa xuất nhập khẩu

Đẩy mạnh cắt giảm điều kiện kinh doanh

Đẩy mạnh cắt giảm điều kiện kinh doanh

VTV.vn - Hiện mới có Bộ Công Thương cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh, còn lại chưa công bố nghị định cắt giảm, nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng đến niềm tin của doanh nghiệp.