hỗ trợ hộ nghèo

Kéo dài thời hạn hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão lụt tại 8 tỉnh miền Trung

Kéo dài thời hạn hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão lụt tại 8 tỉnh miền Trung

VTV.vn - 8 tỉnh miền Trung đã được Chính phủ đồng ý kéo dài thời gian thực hiện Quyết định 48 về hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão, lụt.