hoạt động vui chơi

Mang Ngày hội Yêu thương đến với 100 trẻ em ở Vũng Tàu

Mang Ngày hội Yêu thương đến với 100 trẻ em ở Vũng Tàu

VTV.vn - Ngày hội Yêu thương “Grand Smiles” đầu tiên vừa được tổ chức cho 100 trẻ em của Trung tâm Bảo trợ trẻ em Vũng Tàu.