học trò Hồ Ngọc Hà

Phí Phương Anh làm giám khảo của The Face Online

Phí Phương Anh làm giám khảo của The Face Online

VTV.vn - Dàn giám khảo vòng 2 của The Face Online sẽ gồm Phí Phương Anh, Hoàng Ku và Nguyễn Hùng Lâm.