học viện cảnh sát

Từ 16 ngành, Học viện Cảnh sát chỉ xét tuyển 5 ngành trong năm 2018?

Từ 16 ngành, Học viện Cảnh sát chỉ xét tuyển 5 ngành trong năm 2018?

VTV.vn - Nếu như trước đây, Học viện Cảnh sát nhân dân từng tuyển sinh 16 ngành thì năm 2018 chỉ còn 5 ngành.