họp Chính phủ thường kỳ

Chính phủ quyết tâm kiểm soát CPI dưới 4%

Chính phủ quyết tâm kiểm soát CPI dưới 4%

Chính phủ sẽ quyết tâm giữ Chỉ số giá tiêu dùng tăng dưới 4%, đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng để giữ gìn thanh danh của Chính phủ.