Kalmaegi

Cập nhật tin bão số 3 từ Hải Phòng

Cập nhật tin bão số 3 từ Hải Phòng

Bắt đầu từ tối nay (16/9), địa bàn Hải Phòng đã xuất hiện mưa to, gió lớn.