khủng hoảng ngoại giao

Qatar hướng tới tự cung, tự cấp lương thực

Qatar hướng tới tự cung, tự cấp lương thực

VTV.vn - Qatar đang tiến hành các biện pháp tự chủ về thực phẩm kể từ khi cuộc khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh diễn ra.