kiểm tra chuyên ngành

Chậm giảm thủ tục kiểm tra chuyên ngành

Chậm giảm thủ tục kiểm tra chuyên ngành

VTV.vn - Theo Bộ Tài chính, sau gần 3 năm, các Bộ ngành mới cắt giảm được hơn 4.000 mặt hàng phải kiểm tra chuyên ngành.