kính viễn vọng

NASA phóng vệ tinh tìm kiếm hành tinh mới

NASA phóng vệ tinh tìm kiếm hành tinh mới

VTV.vn - Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA đang có kế hoạch phóng vệ tinh tìm kiếm hành tinh mới nằm ngoài hệ Mặt Trời vào ngày 16/4.