kỷ niệm sinh nhật

Số điện thoại khẩn cấp cổ nhất thế giới kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80

Số điện thoại khẩn cấp cổ nhất thế giới kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80

VTV.vn - 999 - số điện thoại khi cần cứu hộ khẩn cấp của Anh vừa chính thức kỷ niệm 80 năm ra đời.