Liên minh kinh tế Á - Âu

Đẩy mạnh thực thi FTA giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu

Đẩy mạnh thực thi FTA giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ trưởng phụ trách thương mại của Ủy ban Kinh tế Á - Âu thống nhất đẩy mạnh thực thi FTA giữa Việt Nam - Liên minh kinh tế Á - Âu.