mô hình thành phố thông minh

Thành phố thông minh - Động lực tăng trưởng mới của nhiều quốc gia

Thành phố thông minh - Động lực tăng trưởng mới của nhiều quốc gia

VTV.vn - Thành phố thông minh sẽ trở thành một dịch vụ kinh tế, một sản phẩm xuất khẩu ra thế giới. Thị trường thành phố thông minh dự kiến tăng tới 2.000 tỷ USD vào năm 2020.