năng suất

JICA hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện năng suất

JICA hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện năng suất

VTV.vn - Cải thiện đội ngũ nhân lực của công ty, thay đổi phương thức làm việc sẽ giúp tăng doanh thu và năng suất lao động.