ngân hàng nước ngoài

HSBC: Các định chế đầu tư lớn tích cực đầu tư vào ngân hàng nội

HSBC: Các định chế đầu tư lớn tích cực đầu tư vào ngân hàng nội

VTV.vn - Theo HSBC Việt Nam, triển vọng ngành ngân hàng vẫn rất tích cực; tăng trưởng toàn ngành bình quân 20 - 25%/năm vẫn khả thi trong nhiều năm tới.