ngành đường sắt Việt Nam

Thông tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua Quảng Nam sau vụ tàu hàng đâm nhau

Thông tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua Quảng Nam sau vụ tàu hàng đâm nhau

VTV.vn - Tuyến đường sắt Bắc - Nam đã được thông tuyến và đón chuyến tàu khách SE2 từ ra Trị Bình - Quảng Ngãi cập nhà ga Núi Thành vào lúc 16h30 theo lịch tàu chạy.