ngành lâm nghiệp

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

VTV.vn - Tổng Cục Kiểm lâm Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm thực hiện Nghị định 13 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.