người dân sử dụng

Thêm nhiều dịch vụ hậu cần nghề cá từ tiền bồi thường sự cố môi trường biển

Thêm nhiều dịch vụ hậu cần nghề cá từ tiền bồi thường sự cố môi trường biển

VTV.vn - Dịch vụ hậu cần nghề cá đang được người dân sử dụng nguồn tiền bồi thường để mở mang, phát triển, góp phần thúc đẩy ngành đánh bắt thủy sản phát triển.