Nhà vua Nhật Bản

2018 - Năm khởi đầu của giai đoạn phát triển mới giữa Việt Nam và Nhật Bản

2018 - Năm khởi đầu của giai đoạn phát triển mới giữa Việt Nam và Nhật Bản

VTV.vn - Thứ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh, 2018 là năm khởi đầu của giai đoạn phát triển mới hiệu quả, thực chất hơn của quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản.