nhân dân hai nước

Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Ai Cập

Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Ai Cập

VTV.vn - Các nhà lãnh đạo Ai Cập bày tỏ mong muốn, Việt Nam và Ai Cập cần chủ động hơn nữa trong việc thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư.