nợ đọng kéo dài

Nợ đọng trong xây dựng - "Cục máu đông" chưa biết bao giờ mới tan?

Nợ đọng trong xây dựng - "Cục máu đông" chưa biết bao giờ mới tan?

VTV.vn - Theo công bố của Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam, năm 2015 số nợ đọng xây dựng cơ bản mà các nhà thầu phải gánh lên tới hơn 11.000 tỷ đồng.