phim Ma làng

Nhiều nhạc sĩ đã "chào thua", không dám viết nhạc phim Thương nhớ ở ai

Nhiều nhạc sĩ đã "chào thua", không dám viết nhạc phim Thương nhớ ở ai

VTV.vn - Nhiều nhạc sĩ đã "chào thua" khi được mời viết nhạc phim Thương nhớ ở ai, duy chỉ có nhạc sĩ Nguyễn Quang Hưng là làm được điều này.