quan hệ Việt - Mỹ

Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do tôn giáo

Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do tôn giáo

VTV.vn - Chính phủ Việt Nam luôn tôn trọng và thúc đẩy các quyền con người trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.