quốc gia thông minh

Sejong - Mô hình thành phố thông minh tại Hàn Quốc

Sejong - Mô hình thành phố thông minh tại Hàn Quốc

VTV.vn - Ngay từ khi được khởi công vào năm 2012, Sejong đã được xác định là một đô thị hành chính tích hợp các công nghệ hiện đại nhất vào các dịch vụ công.