Niềm tin của nhân dân và trách nhiệm của Đảng

Quang Đông-Thứ hai, ngày 03/02/2014 10:53 GMT+7

Trong suốt 84 năm qua, sự lãnh đạo đất nước của Đảng cộng sản Việt Nam luôn nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân.

Bản Hiến pháp vừa có hiệu lực thi hành, một mặt vừa tiếp tục khẳng định Đảng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, mà lần đầu tiên trong lịch sử bản Hiến pháp đã hiến định Đảng phải chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình.

Trong lịch sử lập hiến của đất nước, hiếm lần nào có ý nghĩa đặc biệt như lần sửa đổi Hiến pháp vừa rồi. Bản hiến pháp vừa có hiệu lực thi hành là bản hiến pháp thứ 5. Điều 4 trong bản Hiến pháp này không chỉ tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo nhà nước và xã hội của Đảng cộng sản Việt Nam, mà còn quy định rõ Đảng phải chịu sự giám sát của nhân dân và chịu trách nhiệm trước nhân về những quyết định của mình.

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng cho biết: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng của mình và với bản chất đó Đảng mới thực sự là Đảng cách mạng. Nếu xa rời bản chất ấy, Đảng không còn là của dân của nước nữa, của giai cấp, của dân tộc nữa, không còn là Đảng cách mạng. Ý nghĩa sâu xa giải thích tại sao lại phải quy định bản chất cách mạng của Đảng trong điều 4 của Hiến pháp”.

Nhiều người nói rằng, vai trò lãnh đạo của Đảng đã luôn được lịch sử giao phó, được nhân dân thừa nhận và được Hiến pháp xác nhận, nhưng hiến định trách nhiệm của Đảng trước nhân dân rõ ràng là một trong những đột phá vĩ đại.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Dương, nguyên Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Quốc phòng cho rằng: “Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng song song với trách nhiệm của Đảng trước nhân dân, dân tộc. Đảng lãnh đạo nhưng phải chịu trách nhiệm về sự lãnh đạo đó trước nhân dân là một cách đổi mới trong tư duy. Điều này khẳng định được bước trưởng thành của Đảng ta".

Nhân dân đã luôn đồng hành, tin tưởng và kỳ vọng mỗi khi Đảng tự đổi mới và tự chỉnh đốn mình. Và niềm tin đó ngày càng được nhân lên, khi giờ đây, cả việc gắn bó với nhân dân và chịu trách nhiệm về quyết định của Đảng cũng được hiến định. Nhiều người kỳ vọng, với bản Hiến pháp mới thực thi trong cuộc sống, Đảng sẽ phát huy đầy đủ những quyền hạn được nhân dân giao phó, giải quyết hiệu quả hơn những vấn đề cấp bách và bức xúc như Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 đã chỉ ra

Trách nhiệm của Đảng trước nhân dân suy cho cùng cũng chính là trách nhiệm của Đảng với niềm tin mà nhân dân đã trao cho Đảng trong suốt 84 năm qua. Điều đó đã, đang và sẽ mãi là điều kiện quyết định cho sự thành công của sự nghiệp cách mạng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước