quyền lợi người lao động

Quảng Nam: Khó khởi kiện các doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm

Quảng Nam: Khó khởi kiện các doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm

VTV.vn - Hiện nay tổng số nợ bảo hiểm của các doanh nghiệp tại Quảng Nam là hơn 99 tỷ đồng, ảnh hưởng lớn đến chế độ và quyền lợi của hơn 11 nghìn lao động.