sinh con trai

Không tắm trong 38 năm để… sinh con trai

Không tắm trong 38 năm để… sinh con trai

VTV.vn - Hầu như ai cũng phải tắm ít nhất một lần trong ngày, trừ những người không có điều kiện tắm giặt thường xuyên hoặc ốm đau.