sử dụng phương tiện công cộng

TP.HCM triển khai nhiều giải pháp giảm kẹt xe đầu năm học mới

TP.HCM triển khai nhiều giải pháp giảm kẹt xe đầu năm học mới

VTV.vn - Vào đầu năm học mới, tình trạng ùn ứ, kẹt xe càng nghiêm trọng hơn. TP.HCM đã đưa ra một số giải pháp để giải quyết thực trạng này.