Kiến nghị thu hồi 292 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ

TCKD-Thứ sáu, ngày 04/10/2013 14:49 GMT+7

Kiểm toán Nhà Nước kiến nghị thu hồi về ngân sách hơn 292 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ đã phân bổ và thanh toán sai quy định.

Kiểm toán Nhà Nước vừa công bố kết quả kiểm toán Chuyên đề quản lý và sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ (giai đoạn 2010-2012) và chỉ ra những yếu kém, hạn chế đồng thời kiến nghị thu hồi về ngân sách hơn 292 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ đã phân bổ và thanh toán sai quy định.

Cụ thể, Kiểm toán Nhà Nước triển khai kiểm toán 37/57 đầu mối thuộc kế hoạch năm 2013 và đã kết thúc tại 20 đầu mối, trong đó có 18 đầu mối đã có dự thảo báo cáo kiểm toán được xét duyệt.

Theo kết quả kiểm toán, việc huy động vốn trái phiếu Chính phủ đảm bảo nguyên tắc sử dụng linh hoạt, đáp ứng nhu cầu vốn theo tiến độ giải ngân của các dự án đầu tư. Tổng số vốn theo kế hoạch thực hiện trong năm 2011 là 45.000 tỷ đồng, số giải ngân, thanh toán đạt 99,8% kế hoạch.

Tuy nhiên, việc phân bổ và sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011 đã phát sinh một số hạn chế như phân bổ vốn cho dự án chưa có quyết định đầu tư, bố trí vốn cho dự án không thuộc danh mục được phê duyệt, một số đơn vị chưa phân bổ hết vốn được giao, và phân bổ vốn cho các dự án không đủ thủ tục…

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị thu hồi về ngân sách Trung ương số vốn trái phiếu Chính phủ đã phân bổ và thanh toán sai quy định 292,3 tỷ đồng.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước