Sẽ giải thể tổng công ty SCIC nếu lỗ kéo dài

TCKD-Thứ hai, ngày 16/09/2013 20:00 GMT+7

 Bộ Tài chính vừa đưa ra lấy ý kiến dự thảo điều lệ hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

SCIC có vốn điều lệ là 40.000 tỷ đồng, do Nhà nước cấp để thành lập, kinh doanh và sẽ được bổ sung trong quá trình hoạt động.

Chính phủ yêu cầu Tổng công ty có nghĩa vụ quản lý, sử dụng có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước đầu tư và vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp được giao quản lý theo quy định của pháp luật, thực hiện nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Tổng công ty nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định tại điều lệ này.

‘ Ảnh: Vneconomy

Dự thảo quy định, SCIC sẽ bị giải thể trong trường hợp kinh doanh thua lỗ kéo dài nhưng chưa lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán nợ đến hạn; hoặc không thực hiện được các nhiệm vụ do Nhà nước quy định sau khi đã áp dụng các biện pháp cần thiết.

SCIC cũng có thể bị giải thể nếu việc tiếp tục duy trì Tổng công ty là không cần thiết. Thủ tướng Chính phủ sẽ là người quyết định giải thể Tổng công ty theo quy định của pháp luật.

Dự thảo cũng quy định một số quyền hạn và trách nhiệm của các thành viên Hội đồng Thành viên SCIC, ban lãnh đạo, trong đó nêu rõ các thành viên và Tổng Giám đốc SCIC sẽ bị miễn nhiệm hoặc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn khi không hoàn thành các nhiệm vụ và chỉ tiêu được giao; báo cáo không trung thực tình hình tài chính của Tổng công ty.


TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước