thảm họa kép

Ngành công nghiệp chống thảm họa thiên nhiên ở Nhật Bản

Ngành công nghiệp chống thảm họa thiên nhiên ở Nhật Bản

VTV.vn - Ngành công nghiệp chống thảm họa thiên nhiên đã trở thành ngành công nghiệp lớn trị giá nhiều tỷ USD ở Nhật Bản.