Lộ diện ứng viên sáng giá cho chức Tổng thư lý LHQ

Kim Lâm (VTV9)-Thứ bảy, ngày 23/07/2016 21:06 GMT+7