thỏa thuận thương mại tự do

Châu Á và châu Âu quyết tâm chống chủ nghĩa bảo hộ thương mại

Châu Á và châu Âu quyết tâm chống chủ nghĩa bảo hộ thương mại

VTV.vn - Làn sóng thoả thuận thương mại giữa châu Âu và nhiều nước châu Á có thể khiến chính sách bảo hộ bị bỏ lại phía sau.