thuê người giúp việc

Khi dịch vụ giúp việc mang tính tự phát

Khi dịch vụ giúp việc mang tính tự phát

Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện nay đang có khoảng gần 250 ngàn lao động tham gia làm công việc giúp việc gia đình. Tuy nhiên, hơn 90% số lao động này chưa được đào tạo.