tiêu thụ nội địa

Cắt giảm thuế thúc đẩy sức tiêu thụ nội địa tại Trung Quốc

Cắt giảm thuế thúc đẩy sức tiêu thụ nội địa tại Trung Quốc

VTV.vn - Với mức thuế được hạ thấp, thị trường tiêu dùng nước này được cho là sẽ tăng trưởng trong thời gian tới, với sức tiêu thụ nội địa tăng mạnh.