Tình hình Biển Đông

Thúc đẩy hội nhập quốc tế về quốc phòng, an ninh

Thúc đẩy hội nhập quốc tế về quốc phòng, an ninh

VTV.vn - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, đã đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo cần đánh giá sâu những chuyển biến nhanh chóng của tình hình thế giới.