Tổng Thanh tra Chính phủ

Việt Nam – Pháp tăng cường hợp tác phòng chống tham nhũng

Việt Nam – Pháp tăng cường hợp tác phòng chống tham nhũng

VTV.vn - Chiều 15/1, Thanh tra Chính phủ và Cơ quan phòng chống tham nhũng Pháp đã ký kết ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực ngăn ngừa và đấu tranh chống tham nhũng.