tranh chấp

ALMA chuyển xử lý tranh chấp hợp đồng sang Trung tâm Trọng tài quốc tế VN

ALMA chuyển xử lý tranh chấp hợp đồng sang Trung tâm Trọng tài quốc tế VN

VTV.vn - Công ty ALMA đã thay đổi cơ quan giải quyết tranh chấp sang Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), thay vì Trung tâm Trọng tài quốc tế tại Singapore.