Chủ tịch nước dự Hội nghị biểu dương khu dân cư

Hồng Phúc-Thứ tư, ngày 11/12/2013 17:44 GMT+7

 Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước nhiệt liệt biểu dương những cố gắng và kết quả hoạt động của các khu dân cư và đội ngũ các Trưởng ban Công tác Mặt trận trong cả nước những năm vừa qua.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, việc xây dựng khu dân cư vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ hết sức quan trọng, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó các Ban Công tác Mặt trận có vai trò, trách nhiệm to lớn.

Để thực hiện tốt hơn nữa vai trò của mình, đóng góp nhiều hơn nữa vào xây dựng khu dân cư vững mạnh toàn diện, các Ban Công tác Mặt trận cần phải hết sức năng động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng các mặt hoạt động, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc phù hợp với điều kiện của từng khu dân cư, đồng thời phát huy quyền làm chủ của nhân dân, động viên, tổ chức nhân dân làm tốt nhiệm vụ giám sát hoạt động và đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở.

Chủ tịch nước đề nghị Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục quan tâm, hướng dẫn kiện toàn, củng cố tổ chức, bồi dưỡng cho cán bộ các Ban Công tác Mặt trận về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, về nội dung và phương pháp công tác mặt trận; cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho các Ban Công tác Mặt trận hoạt động, hoàn thành tốt trách nhiệm của mình.

Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng rằng sau Hội nghị biểu dương này, công tác Mặt trận ở các khu dân cư sẽ có một bước phát triển mới, mỗi điển hình hôm nay sẽ tiếp tục lan tỏa để có ngày càng nhiều khu dân cư, nhiều Trưởng ban Công tác Mặt trận, nhiều cá nhân, gia đình tiêu biểu hơn nữa, tiếp tục đồng tâm hiệp lực, đem sức lực, trí tuệ đóng góp xây dựng cho cộng đồng dân cư, cho đất nước.

Tại Hội nghị, Chủ tịch nước đã trao tặng Huân chương Lao động cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào do cơ quan Mặt trận phát động.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước