Chủ tịch Quốc hội lưu ý 4 nội dung lấy phiếu tín nhiệm

Vũ Chung-Thứ tư, ngày 26/06/2013 23:22 GMT+7

 Hôm nay (26/6), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã có thư gửi Thường trực HĐND các cấp về việc lãnh đạo triển khai lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu và phê chuẩn.

Để việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ được HĐND bầu thu được kết quả, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu 4 việc:

Một là, quán triệt sâu sắc, đầy đủ để từng đại biểu HĐND nắm chắc mục đích, yêu cầu, nội dung, trình tự, thủ tục lấy phiếu tín nhiệm được quy định tại Nghị quyết của Quốc hội và Hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bảo đảm để đại biểu nhận thức sâu sắc trách nhiệm thay mặt nhân dân địa phương thực hiện quyền giám sát, đánh giá tín nhiệm đối với các vị được HĐND bầu một cách dân chủ, khách quan, thận trọng, công tâm và chính xác.

Hai là, hướng dẫn, yêu cầu các vị được lấy phiếu tín nhiệm chuẩn bị báo cáo về kết quả hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao và phẩm chất, đạo đức, lối sống để gửi đến từng đại biểu HĐND kịp thời; đồng thời trả lời đầy đủ, nghiêm túc các vấn đề mà đại biểu HĐND nêu ra.

Ba là, tổ chức để HĐND thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện các báo cáo của UBND và các cơ quan hữu quan về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tư pháp. Đồng thời, tổ chức để HĐND thảo luận, đánh giá kết quả hoạt động của HĐND, các ban của HĐND và kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐND trước khi lấy phiếu tín nhiệm.

Bốn là, việc lấy phiếu tín nhiệm cần được tổ chức chặt chẽ, theo đúng nội dung, trình tự, thủ tục các bước tiến hành tại hội nghị toàn thể cũng như tại buổi họp tổ đại biểu HĐND, bảo đảm để các đại biểu HĐND có đủ thời gian cân nhắc, suy nghĩ thận trọng trước khi ghi phiếu đánh giá tín nhiệm đối với người được lấy phiếu tín nhiệm. Quản lý chặt chẽ thông tin liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm, ngăn ngừa việc phát tán thông tin không đúng quy định, có thể tác động trực tiếp đến kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

Đồng thời, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu Ban kiểm phiếu phải làm việc công tâm, chính xác, có trách nhiệm; kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công bố công khai, đầy đủ, chính xác, kịp thời để công luận, cử tri và nhân dân địa phương theo dõi, giám sát.

Việc lấy phiếu tín nhiệm là rất hệ trọng và có ý nghĩa trong thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về đổi mới hoạt động của các cơ quan dân cử; được nhân dân mong đợi, tin tưởng. Do vậy, Chủ tịch đề nghị: “Cũng như ở Quốc hội, đây là lần lấy phiếu đầu tiên ở HĐND, vì vậy tôi trân trọng đề nghị các đồng chí đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để việc lấy phiếu thành công”.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước