Đại hội MTTQ Việt Nam thống nhất 5 Chương trình hành động

Quỳnh Trang (thoisu@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 27/09/2014 21:32 GMT+7

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân phát biểu bế mạc đại hội. Ảnh: QĐND

Chiều nay (27/9), Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 8 (nhiệm kỳ 2014-2019) đã bế mạc sau ba ngày làm việc.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới”, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 8 thiết tha kêu gọi toàn thể đồng bào Việt Nam tích cực hưởng ứng thực hiện 5 chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng Đảng và Nhà nước tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và hạnh phúc.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội, thống nhất mục tiêu hành động trong nhiệm kỳ khóa 8 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là: Tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy dân chủ, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và hạnh phúc của nhân dân.

Đại hội cũng thống nhất nội dung cơ bản 5 Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ 2014-2019, bao gồm:

+ Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc;

+ Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước;

+ Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh;

+ Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết hữu nghị và hợp tác quốc tế;

+ Hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đại hội cũng đã Thông qua Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung, đồng thời Đại hội cũng thiết tha kêu gọi toàn thể đồng bào Việt Nam tích cực hưởng ứng thực hiện 5 chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ông Nguyễn Thiện nhân được hiệp thương làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam khóa VIII

Trước đó, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 8 đã hiệp thương cử ra Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa này, gồm 383 người và tại hội nghị lần thứ nhất, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 8 đã hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam khóa 8. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 7 được hiệp thương cử tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 8. 

Trong đó, các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo, các thành phần kinh tế và người Việt Nam ở nước ngoài là 262 người, chiếm 67,7%.

Tại hội nghị lần thứ nhất, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 8 cũng đã Hiệp thương cử Chủ tịch, các Phó chủ tịch chuyên trách và không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa 8. Theo  đó, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa 7 tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa 8;

Ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa 8.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 8 ra mắt đại hội chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã cảm ơn sự tín nhiệm của đại hội và khẳng định đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ mới sẽ nỗ lực làm hết mình để thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội, để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực sự là mái nhà chung của sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước