Đại hội XII của Đảng - "Diên Hồng" thời đổi mới!

BCTC-Chủ nhật, ngày 24/01/2016 12:14 GMT+7

VTV.vn - Viết về Đại hội XII của Đảng, báo Đại biểu Nhân dân có bài viết nhan đề: "Diên Hồng" thời đổi mới!". Đây cũng là một trong số rất nhiều bài viết về Đại hội XII trong tuần.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã khai mạc trong tuần này. Theo chương trình nghị sự đến ngày 28/1, Đại hội sẽ đi sâu kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, nhìn lại 30 năm đổi mới; đồng thời, thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến đường hướng phát triển của đất nước trong vòng 5 năm tới và bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Trên trang nhất của nhiều tờ báo là hàng tít: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam: Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đổi mới; khẳng định quyết tâm đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Vững bước trên con đường đổi mới tư tưởng - nội dung cốt lõi đầu tiên trong các văn kiện trình Đại hội được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong phiên khai mạc - đã được nhiều tờ báo dùng làm nhan đề bài viết ngay trên trang nhất. Tờ Đại biểu Nhân dân ví Đại hội XII của Đảng như một Hội nghị Diên Hồng thời đổi mới.

Mỗi Đại hội Đảng đều để lại những dấu ấn lịch sử quyết định đối với sự tồn tại và phát triển của đất nước. Với Đại hội lần thứ XII, Đảng được kỳ vọng sẽ tạo được bước chuyển mạnh mẽ về chất, khắc phục được những sa sút, chậm trễ, tụt hậu trên một số mặt. Chính vì lẽ đó, trên cơ sở phân tích những thuận lợi, khó khăn trong nhiệm kỳ tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đến 6 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện khi triển khai toàn diện, đồng bộ Nghị quyết của Đại hội trên các lĩnh vực.

Trong đó, nhiệm vụ số một được đặt ra là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Nhiệm vụ khác là tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tiếp tục thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược; cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chú trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; Chú trọng giải quyết tốt vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước, cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, xử lý nợ xấu và bảo đảm an toàn nợ công. Đồng thời, kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, để phát triển đất nước. Mở rộng và đưa vào chiều sâu các quan hệ đối ngoại; Thực hiện hiệu quả hội nhập quốc tế trong điều kiện mới. Tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế.

Xuyên suốt báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày tại phiên khai mạc là tư duy đổi mới quyết liệt, là nhìn thẳng vào thực trạng kinh tế - xã hội của đất nước, là đặt lên trên hết lợi ích dân tộc và nhân dân, là tuyên chiến đến cùng với tham nhũng, lợi ích nhóm, là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, là xã hội công bẳng văn minh, quyết đưa đất nước ta vượt nhanh hơn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước